PROBLEEM

OORSPRONKELIJKE  PLAN

Het ENKA terrein is een rustige, veilige en groene woonwijk in Ede, op 80 meter afstand van de Veluwe (tevens Natura 2000). Het bestemminsplan voorziet in het noordoosten van het terrein in een niet nader gespecificeerde bebouwing met een maximale hoogte van 18 meteren tussen de 14 en 20 woningen. Het plan van de projectontwikkelaar voorzag tot februari 2019 in twee complexen van vier bouwlagen. Hiermee konden omwonenden leven en was ook het uitgangspunt van velen toen ze besloten zich op ENKA te vestigen.

 

NIEUWE PLAN

In februari 2019 werden wij geconfronteerd met de plannen tot hoogbouw, “De Residentie”, een appartementen-complex van 9 bouwlagen met 32 appartementen. Het omliggende plangebied wordt vrijwel geheel omgezet in verharde parkeerplaatsen en afgesloten  hoogbouw wordt vrijwel geheel omringd door verharde parkeerplaatsen en omgeven door een haag van 1,5 meter hoog.

 

BEZWAREN en ZIENSWIJZE

De woontoren is onacceptabel voor de huidige wijkbewoners, de tuinders in het VAT tuinkomplex, voor de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en voor toekomstige bewoners van de nog te bouwen huizen. Op 25 juni 2019 zijn in ieder geval vier zienswijzen ingediend. Deze hebben tot doel  de gemeenteraad te overtuigen niet akkoord te gaan met de bestemmingsplanwijziging. Mocht de raad toch goedkeuren dan zullen wij bezwaar aantekenen en moet de rechter het plan maar afwijzen.