OPLOSSING – Samen in actie!

Handtekening actie

Om de gemeenteraad aan te moedigen de bestemminsplanwijziging af te keuren is het belangrijk om zoveel mogelijk steun van belanghebbenden te verzamelen. Via een petitie zijn 398 handtekeningen tegen de hoogbouw binnengekomen. In totaal zijn in ieder geval 229 huishoudens op ENKA tegen het plan ( zie kaart).

 Alternatieve plannen maken

Het is goed mogelijk om op een meer passende manier woningbouw te realiseren. De voorkeur van sommigen heeft het oorspronkelijke plan, namenlijk twee blokken van vier woonlagen, landschappelijk passend. Anderen gaan akkoord met het huidige bestemmingsplan waarin sprake is van maximall 18 meter hoog. Weer anderen willen helemaal niets en daarmee de hele noordstrook leeglaten en de fraaie zichtlijn, die er thans is, handhaven.

Presentatie gemeenteraad

Wij zijn voornemens om onze zienswijze aan de gemeenteraad toe te lichten als deze behandeld wordt. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over wanneer dit zal plaatsvinden.

Zienswijze indienen

De gemeente is alleen bereid om naar omwonenden te luisteren als deze bezwaar maken door een zienswijze in te dienen. Daarom hebben wij twee zienswijzen geschreven. De eerste komt met ‘zachte’ argumenten en beschrijft waarom de hoogbouwtoren gewoon een slecht idee is. De tweede onderschrijft dit, maar voegt daar ‘harde’ en toetsbare argumenten aan toe. Er is in ieder geval nog een andere van omwonenden ingediend.

Andere ideeen?

Heeft u een goed idee? Laat het ons weten. 

Social media campagne

Via de sociale media is het makkelijk om aandacht te trekken en steun te verzamelen. Te denken valt aan facebook, twitter en instagram. De petitie is via deze media succesvol verspreid.