Residentie moet anders!

Het ENKA-terrein is een rustige, veilige en groene woonbuurt en van Ede. De ontwikkelaar AM wil  hoogbouw van 30 meter hoog met 32 appartementen neerzetten. De bewonersverenigingen Bosschage en Twijnerij, het VAT volkstuinencomplex en de Stichting Milieuerkgroepen Ede hebben bezwaren tegen deze planwijziging en tegen de manier waarop de projectontwikkelaar appartementen verkoopt zonder geldig bestemmingsplan, zonder inspraak van omwonenden en zonder een omgevings/bouwvergunning aan te vragen.

Deze website zet de feiten op een rijtje, licht onze bezwaren toe en presenteert alternatieve plannen die beter passen in onze leefomgeving. Graag commentaar en aanvullingen via de contactpagina.
Geld inzamelen | Doneeractie.nl